בהתבסס על ניסיון שנצבר לאורך שנים, הצליחו IFG וצוות מיומן של מומחי פוריות ואמבריולוגים במרפאת ההפריה החוץ גופית של  להגיע לשיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר באירופה.

2016 2017 2018 2019
שיעורי היריון עם תרומת ביצית – ביצית טרייה של תורמת 61% 66% 63% 64%
שיעורי היריון עם תרומת ביציות - ביציות מוקפאות של תורמת 44% 48% 55% 59%
שיעורי היריון בתוכנית להעברת עוברים קפואים עם ביציות של מטופלות ותורמות 54% 58% 56% 60%

שיעורי היריון מצטברים בתוכנית לתרומת ביציות

בהתבסס על ניסיון שנצבר לאורך שנים, הצליחו IFG וצוות מיומן של מומחי פוריות ואמבריולוגים במרפאת ההפריה החוץ גופית של Intersono להגיע לשיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר באירופה.

surrogacy

תוכניות פונדקאות ועלויות

  • השאירו את מספר הטלפון שלכם ונחזור אליכם

  • ייעוץ רפואי. בפרטיות ובחינם